Publicat per

Etnografia pel disseny / Taula de Dones de Capellades

TAULA DE DONES DE CAPELLADES

La Taula de Dones de Capellades va ser creada l’any 2016 per dones del poble de diferents edats que juntes contribueixen i lluiten mitjançant les seves activitats i accions per la dona i els seus drets, informant i fomentant el poble en l’àmbit local i comarcal per aconseguir un poble i societat lliure de masclismes, amb igualtat i sense violència de gènere.

L’associació organitza moltes activitats de conscienciació i té diferents equips de suport per la dona, tant per dones que han patit o pateixen violència de gènere, dones amb situacions vulnerables, etc.

Elles es troben setmanalment per analitzar i treballar aquests grups de suport, activitats i difusió d’informació en xarxes socials.

Contacte i conèixement prèvi:

Personalment, he col·laborat en algun l’execució d’alguns cartells gràfics per alguna activitat i trobades. 

Tot i no formar part de la comunitat, assisteixo regularment en tallers, activitats i xerrades que organitzen al poble mensualment.

Penso que és una comunitat molt enriquidora en l’àmbit local i comarcal, ja que pot ajudar a dones que es consideren en situacions complexes i a l’hora ajuden i promouen un moviment necessari davant la societat en què vivim i consciencien a la població amb missatges educadors i igualitaris.

Procès de recerca:

Vaig començar la recerca amb bastant coneixement previ sobre la comunitat seleccionada, ja que conec moltes dones que la formen i he estat vinculada prèviament aquest col·lectiu.

El primer pas per la investigació va ser el contacte amb una de les dones que formen l’ajunta i la qual hi tinc més relació.

Ella em va ajudar a conèixer una mica més la història i el perquè de la creació de la comunitat entre altres coses, durant aquest primer contacte via whatsapp, em va informar que el mateix següent dissabte ignoraven una exposició que feia molts mesos que estaven treballant, així que vam acordar que l’aniria a veure i així podria conèixer la resta de dones i visitar l’exposició amb totes elles.

Podem definir que aquesta recerca s’ha realitzat mitjançant l’observació i el contacte amb la comunitat, ja que vaig poder contactar via WhatsApp i trobar-me amb elles físicament el dia de la mateixa inauguració.

Durant la visita a l’exposició em van anar explicant les diferents motivacions i projectes futurs que estan treballant i vaig detectar que és una entitat amb molta força i ganes de treballar per aconseguir una societat més igualitària i sense diferències davant del gènere.

Com a eines, podríem definir que la principal eina ha sigut el dispositiu mòbil, ja que m’ha permès tenir el primer contacte, realitzar fotografies durant la visita i fins i tot perdre apunts al bloc de notes incorporat dins el dispositiu.

Durant la visita, la comunitat em va rebre amb els braços oberts, perquè estaven molt contentes que algú s’interessés per executar aquests projectes, això va permetre que em fessin sentir com un més dins el col·lectiu i va ajudar per poder entendre i obtenir tota la informació i feina que fan.

 

Dificultats:

Per temes laborals no he pogut assistir cap setmana a les trobades setmanals que organitzen la comunitat, ja que es troben dins la meva franja horària laboral, però per sort vaig tenir l’oportunitat de conèixer el col·lectiu durant l’inauguració de la seva nova exposició “NOSALTRES”, presenciant un dels seus grans treballs.

Aquesta visita em va permetre apropar-me directament com a etnògrafa dins la comunitat escollida.

Motivacions:

L’elaboració d’aquest projecte com a etnògrafa m’ha  permès conèixer més aquesta comunitat i reafirmar que comunitats com aquestes són necessàries actualment en la societat que vivim.

Per altra banda, el fet que em rebessin amb aquesta il·lusió i la meva inquietud davant aquesta comunitat propulsora per una igualtat social entre gèneres, m’ha generat més inquietud i ganes per formar part de La Taula de Dones de Capellades.

 

 

Debat0el Etnografia pel disseny / Taula de Dones de Capellades

Les intervencions estan tancades.