Publicat per

Pac 4: Compartir el disseny

Publicat per

Pac 4: Compartir el disseny

Bon dia a tothom, us deixo adjunt un audio de presentació i un pdf de la meua proposta de disseny conjuntament amb…
Bon dia a tothom, us deixo adjunt un audio de presentació i un pdf de la meua proposta de…

Bon dia a tothom, us deixo adjunt un audio de presentació i un pdf de la meua proposta de disseny conjuntament amb l’associació Las Historias de Sofía.

Moltes gràcies i espero que us agradi!

Debat0el Pac 4: Compartir el disseny

No hi ha comentaris.

Publicat per

Compartir el disseny

Publicat per

Compartir el disseny

La comunitat que vaig escollir per realitzar l’estudi etnogràfic presentat és l’associació  La Taula de Dones de Capellades, creada l’any 2016  per…
La comunitat que vaig escollir per realitzar l’estudi etnogràfic presentat és l’associació  La Taula de Dones de Capellades, creada…

La comunitat que vaig escollir per realitzar l’estudi etnogràfic presentat és l’associació  La Taula de Dones de Capellades, creada l’any 2016  per dones del poble de diferents edats que juntes contribueixen i lluiten mitjançant les seves activitats i accions per la dona i els seus drets, informant i fomentant el poble en l’àmbit local i comarcal per aconseguir un poble i societat lliure de masclismes, amb igualtat i sense violència de gènere.

Després d’haver realitzat l’estudi etnogràfic de la comunitat escollida i fet les diferents visites que m’han permès apropar-me més a ella i entendre les seves inquietuds i necessitats, vaig detectar que és una comunitat necessària i que fan una gran feina dins la nostra societat i en aquest cas el poble de Capellades.

Un dels principals punts febles que vaig detectar és que la comunitat no és molt coneguda dins la nostra vila i la nostra comarca, això els provoca invisibilitat i desconeixença provocant, que no puguin arribar a molta gent tant en l’àmbit de conscienciació com d’ajuda amb els diferents servis que proporcionen.

Aquesta realitat em va portar a pensar com a dissenyadora amb què i com les podria ajudar a créixer i donar a conèixer les grans tasques que fan aquest conjunt de dones, tant per fomentar el moviment en el qual lluiten, com per ajudar altres dones que viuen una situació social complicada.

Davant aquesta avaluació vaig començar a plantejar la necessitat de crear una plataforma web la que les permetrà arribar a molta més gent, informar sobre els serveis i les activitats que realitzen, i amb la proposta de dissenyar i implementar la creació d’una bústia, anomenada la bústia lila on es podran deixar missatges en cas de necessitar consell o ajuda, suggeriments per a millorar l’entitat i plantejar propostes i noves activitats.

Amb el desenvolupament d’aquesta plataforma juntament amb la seva bústia lila volem aportar aquestes funcions:

*Arribar i donar a conèixer la comunitat a molta més gent mitjançant un gran mitjà a l’abast de tothom.

*Ajudar i arribar a dones que malauradament viuen i pateixen una situació social complicada, contactant via la bústia lila d’una forma fàcil, anònima i de seguretat.

*Culturitzar i fomentar el moviment en què treballen i lluiten dins aquesta comunitat per tal d’aconseguir una societat més digna.

 

BIBLIOGRAFIA:

*Burriel, Torres, Daniel (2021) [en línia].  “Técnicas etnográficas”. [data de consulta: 29/03/22]

https://filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/licenciaturas/Asignaturas/ANTROPOLOGIA/curso-2012-2013/metodosytecnicasinvestetnograf/!

*García, Lopez, Laura (2020) [en línia].  “kit campo etnografia”. [data de consulta: 22/03/22]

*Morales, López, Esperanza (2014) [en línia].  “kit campo etnografia”. [data de consulta: 30/03/22]

 

 

Debat0el Compartir el disseny

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.

Publicat per

PAC4: COMPARTIR EL DISSENY

Publicat per

PAC4: COMPARTIR EL DISSENY

Quin ha estat el procediment o procés que vas dur a terme per elaborar el meu objecte i quines consideracions vas tenir…
Quin ha estat el procediment o procés que vas dur a terme per elaborar el meu objecte i quines…
Quin ha estat el procediment o procés que vas dur a terme per elaborar el meu objecte i quines consideracions vas tenir en compte?

Per fer elaborar aquest objecte, he seguit la del procés de J. C. Jones. A continuació, explicaré el procés seguit de forma simplificada i fàcil d’entendre.

Quines han estat les funcionalitats, pràctiques i dimensions culturals que he tingut en compte a partir del teu treball de camp?

Les funcionalitats a partir del meu treball de camp van ser conèixer més a fons aquesta comunitat, formar part d’ella i des de dins, buscar que puc aportar a aquesta comunitat i les pràctiques van ser participar en l’activitat esportiva i en la participació social.

En l’activitat, hi havia dues dimensions culturals molt presents: individualista (en la part d’oci no érem tant un grup, podíem anar al rocòdrom cadascú al seu aire), en canvi, col·lectivista (en la part de comunicació, eren un grup i havíem de conversar un amb els altres). He tingut en compte la dimensió col·lectivista a partir del meu treball de camp, ja que era la única que dins de la comunitat presentaven més necessitats i ajuda.

Quina problemàtica social aborda la meva proposta?

La meva proposta aborda la problemàtica social de manifestació de sentiments i intencions que té la gent amb TEA. Això també ajuda a tenir una millor fluïdesa en la conversació i que la psicòloga pugui saber o evitar situacions que poden aparèixer. Per exemple, he fet 4 tipus de targetes per abordar-los, encara que es podrien extreure més però són les principals. A continuació, en faré una breu descripció:

  • Quan una persona està enfadada durant l’activitat i se sàpiga que podria generar alguna discussió, la persona selecciona aquesta targeta en el seu mòbil i donarà a entendre a la psicòloga que es pot generar un conflicte i abans que apareixen baralles o discussions entre els membres, aquesta intentarà abordar el tema d’una altra manera o directament es canviarà de tema perquè hi hagi bona convivència.

  • Quan una persona es vegi saturada o nerviosa i necessiti abandonar l’activitat, en comptes d’aixecar-se directament o/i possiblement interferir negativament en l’activitat, aquesta utilitzarà aquesta targeta i almenys avisa als companys i no continuarà formant part de l’activitat durant una estona i quan es trobi millor s’incorporarà a l’activitat.

  • Quan una persona vulgui parlar, indicarà amb aquesta targeta que vol fer alguna aportació i així agafarà el torn de paraula. D’aquesta manera, hi haurà un cert ordre i control en la conversació.

  • Si una persona no es troba bé o no te ganes d’intervenir en la conversació, indicarà aquest que no li preguntin ni intentin fer-li partícip de la conversació.

Que s’ha tingut en compte per escollir el format?

A l’hora d’escollir el format de la meva proposta amb la comunitat i amb el públic, he tingut en compte la sostenibilitat. La meva primera idea és que fos en format paper o cartolina però al fer tantes copies i fer tant ús del paper i perjudicaria el medi ambient. Per tant, he optat per a que cada persona tingues a la galeria del seu mòbil cada targeta (ja que avui en dia, la majoria de la població disposa d’un dispositiu mòbil i sap fer-ne un cert ús) i poguessin posar-la cada vegada a la pantalla i tothom pogués veure-ho.

A més, he utilitzat emoticones que actualment són molt populars entre la població i més en les conversacions de Whatsapp. Ho veig una forma bastant divertida i que pot generar una molt bona dinàmica de grup.

Debat0el PAC4: COMPARTIR EL DISSENY

No hi ha comentaris.