Publicat per

Compartir el disseny

Publicat per

Compartir el disseny

La comunitat que vaig escollir per realitzar l’estudi etnogràfic presentat és l’associació  La Taula de Dones de Capellades, creada l’any 2016  per…
La comunitat que vaig escollir per realitzar l’estudi etnogràfic presentat és l’associació  La Taula de Dones de Capellades, creada…

La comunitat que vaig escollir per realitzar l’estudi etnogràfic presentat és l’associació  La Taula de Dones de Capellades, creada l’any 2016  per dones del poble de diferents edats que juntes contribueixen i lluiten mitjançant les seves activitats i accions per la dona i els seus drets, informant i fomentant el poble en l’àmbit local i comarcal per aconseguir un poble i societat lliure de masclismes, amb igualtat i sense violència de gènere.

Després d’haver realitzat l’estudi etnogràfic de la comunitat escollida i fet les diferents visites que m’han permès apropar-me més a ella i entendre les seves inquietuds i necessitats, vaig detectar que és una comunitat necessària i que fan una gran feina dins la nostra societat i en aquest cas el poble de Capellades.

Un dels principals punts febles que vaig detectar és que la comunitat no és molt coneguda dins la nostra vila i la nostra comarca, això els provoca invisibilitat i desconeixença provocant, que no puguin arribar a molta gent tant en l’àmbit de conscienciació com d’ajuda amb els diferents servis que proporcionen.

Aquesta realitat em va portar a pensar com a dissenyadora amb què i com les podria ajudar a créixer i donar a conèixer les grans tasques que fan aquest conjunt de dones, tant per fomentar el moviment en el qual lluiten, com per ajudar altres dones que viuen una situació social complicada.

Davant aquesta avaluació vaig començar a plantejar la necessitat de crear una plataforma web la que les permetrà arribar a molta més gent, informar sobre els serveis i les activitats que realitzen, i amb la proposta de dissenyar i implementar la creació d’una bústia, anomenada la bústia lila on es podran deixar missatges en cas de necessitar consell o ajuda, suggeriments per a millorar l’entitat i plantejar propostes i noves activitats.

Amb el desenvolupament d’aquesta plataforma juntament amb la seva bústia lila volem aportar aquestes funcions:

*Arribar i donar a conèixer la comunitat a molta més gent mitjançant un gran mitjà a l’abast de tothom.

*Ajudar i arribar a dones que malauradament viuen i pateixen una situació social complicada, contactant via la bústia lila d’una forma fàcil, anònima i de seguretat.

*Culturitzar i fomentar el moviment en què treballen i lluiten dins aquesta comunitat per tal d’aconseguir una societat més digna.

 

BIBLIOGRAFIA:

*Burriel, Torres, Daniel (2021) [en línia].  “Técnicas etnográficas”. [data de consulta: 29/03/22]

https://filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/licenciaturas/Asignaturas/ANTROPOLOGIA/curso-2012-2013/metodosytecnicasinvestetnograf/!

*García, Lopez, Laura (2020) [en línia].  “kit campo etnografia”. [data de consulta: 22/03/22]

*Morales, López, Esperanza (2014) [en línia].  “kit campo etnografia”. [data de consulta: 30/03/22]

 

 

Debat0el Compartir el disseny

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.