Publicat per

2.2 Kit de camp.

Com he comentat en la primera part de l’exercici, m’he decantat pel col·lectiu d’àrbitres de Rugby, la meva intenció és endinsar-me al col·lectiu, sense influir en aquest i entendre les necessitats que puc oferir, envers les complicacions del seu dia a dia. Tenint en compte els valors i les emocions, que els desperta la seva quotidianitat. Per a començar, crec necessari comprendre el Rugby, puix que crec que és el pilar que els sustenta i poder entendre molt millor la comunitat. Un cop entès, discernir d’aquest, per a poder analitzar correctament el col·lectiu i les seves funcions, sense caure en el joc, al qual en formen part.

Per aquest motiu, estudiaré l’etnografia (ciència social) del col·lectiu, mètode original d’investigació antropològic. Es tracta d’analitzar: la cultura i societat que s’hi engloba, la seva quotidianitat, les relacions humanes i el seu entorn, sense influir de cap forma i tenint en compte, que tota característica, pot semblar-me més o menys apareguda a la meva pròpia concepció, però he de respectar, concloent, com a objectiu, un disseny de, i per aquest col·lectiu; Respectant valors i sentiments, que han d’anar “a un” amb aquest col·lectiu.
Per aconseguir-ho, la meva idea, és participar de les interaccions habituals; Analitzant imparcialment, per a poder entendre, la realitat que els envolta.

El meu KIT de camp, busca poder llistar les necessitats reals que interactuïn amb la quotidianitat del col·lectiu, sense variar en cap mesura, aquest. Per això, treballaré amb les següents eines:
DIARI DE CAMP: Extreure, metòdicament, tot el que passa durant l’estudi i més endavant, poder usar aquests apunts, per desenvolupar el bloc de notes.
BLOC DE NOTES: Llistar totes les idees, que ens portin a dissenys, que actuïn per a resoldre problemes quotidians, així com, apuntar les inquietuds i adversitats que es detectin, tant en el dia a dia, com a les entrevistes obertes.
BOLÍGRAF I SUBRALLADORS: Balancejar el llistat anterior, per tal d’identificar i posicionar els dissenys (de més a menys necessaris).
BOTÓ DE REINICI: Com que tinc la sort de tindre (el germà), a mà, part del col·lectiu, faré ús d’ell, per a poder guiar-me i ajudar-me, en el cas de derivar-me i no aconseguir un disseny òptim per als àrbitres, Marcant-me, en tot moment, si és necessari, tornar a iniciar el camí, per tal de no perdre’s.
EQUIP DE CAMUFLATGE: Vestir amb indumentàries típiques de l’esport, sent part de l’afició, però, tenint en compte la parcialitat i la necessitat de poder fluir entre equips, usant equipacions, que no determinin cap dels equips que juguen.
OBSERVACIÓ: Poder analitzar la quotidianitat, de les accions diàries, per a poder extreure les aparents dificultats en què es troben.
MIRADA INNOCENT: En tot moment, analitzar l’entorn des del desconeixement, la descoberta, no caient en prejudicis, ni concloent precipitadament.
TELÈFON MÒBIL: Enregistrar imatges i vídeos per a consultar i repassar, extraient tot el suc i podent, no passar per alt cap contingut.

Treballaré des de diferents àmbits usant les anteriors eines:

– ESTUDI DIRECTE DE PERSONES O GRUPS: Des de visualitzar partits i les accions que duen a terme, passant per l’anàlisi de reunions.
– ENTREVISTES ETNOGRÀFIQUES: Converses individuals a àrbitres, en les quals, de forma natural, poder observar, les dificultats del dia a dia i entendre, obertament, la quotidianitat d’aquests.
– OBSERVACIÓ PARTICIPANT: Introdur-se, com a aficionat, a les grades, on accedir a la visualització de les accions, per part de l’àrbitre, en un partit, així com, enriquir les idees, amb sentiments i valors, que sorgeixen d’aquest esport i el que esdevé, envers l’àrbitre.
– ENTORNS: Bàsicament, em guiaré per 3 entorns, camps d’herba, camps de terra i la ciutat, on es reuneixen tots els arbitres, un dia per setmana per a fer reunió.

Totes aquestes eines i àmbits, em portaran a poder determinar els possibles dissenys, extrets de les informacions resultants d’aquesta recerca, això em permetrà poder desenvolupar solucions, que no afectin en l’etnografia d’aquest col·lectiu.

 

Més informació:

ÀRBITRES

https://www.world.rugby/

Debat0el 2.2 Kit de camp.

Deixa un comentari